ตรอกโรงยา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตรอกโรงยา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บน ถนนสายนี้ในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินแหล่งใหญ่ของชาวจีนอพยพ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองอุทัยธานีซึ่งมีความหลากหลายทางฐานะตั้งแต่ เถ้าแก่ยันจนถึงจับกังและคนลากรถเจ็กแต่ก็มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันแบบญาติพี่น้อง
การเดินทาง :  เส้นทางถนน 333 มุ่งหน้าสู่อำเภอเมือง ใจกลางตลาดอู่ไท

จำนวนผู้เข้าชม :412