วัดโฆสิตาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโฆสิตาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ตำบลบางขุด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโฆสิตาราม หมู่ 9 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
การเดินทาง :  หมู่ 9 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

จำนวนผู้เข้าชม :348