วัดกลาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกลาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนเจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :91