วัดไร่รถ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไร่รถ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.62
longitude :  100.00
รายละเอียด :  เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา โบราณสถาน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากอำเภอดอนเจดีย์ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ ๗ กม. สถานที่สำคัญวัดไร่รถ ๑. พระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้รับถวายจากสมเด็จพระสังฆราช ฯ ใน พ.ศ.๒๕๔๕ ๒. รอยพระพุทธบาท ได้อัญเชิญมาจาก ตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยคุณพ่อฟุ้ง คุณแม่พร้อม หัสดี แและคุณสมศักดิ์ คุณอุทิศ เกตุชลารัตน์ เป็นเจ้าของที่ดินและถวายให้กับวัดไร่รถ ๓. พระสีวลี เป็นเอตทัคคาโชคลาภ ท่านเป็น ๑ ใน ๘๐ ศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า เมื่อไปกราบไหว้ขอพรจากพระสีวลี ชีวิตจะมีโชคดีขึ้นและมีความราบรื่นก้าวหน้า มีเงินมีทองเพิ่มพูนมากขึ้น ๔. วังปลา เป็นที่สำหรับทำบุญให้อาหารปลา โดยมีปลาอเมซอนเป็นจุดสนใจของผู้มาทำบุญ และปลาอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :522