วัดอุสภาราม(บางวัว)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอุสภาราม(บางวัว)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม. 6 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :67