วัดอุุมลอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอุุมลอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านอุมลอง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.64
longitude :  99.23
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :507