ลานค้าชุมชน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานค้าชุมชน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่6 ตำบลท่าสะอ้าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.54
longitude :  100.99
รายละเอียด :  บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาไม่แพง
การเดินทาง :  ใกล้ที่ว่าการอำเภอบางปะกง

จำนวนผู้เข้าชม :54