บ้านไทลื้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านไทลื้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยหลวง หมูที่ 5 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านไทลื้อเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ซึ่งเป็นบ้านโบราณที่หาดูได้อยาก
การเดินทาง :  เส้นทางผ่าน อำเภอขุนตาล ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 (เทิง-เชียงของ) ระยะทาง 12.7 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ มีป้ายบอกทางไปบ้านไทลื้อเห็นได้ชัดเจน ระยะทาง 30 ม.

จำนวนผู้เข้าชม :684