วัดป่าตันหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าตันหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่าตัน หมู่ที่ 6 ต.ป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดป่าตันหลวง เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยเจ้าแม่จามเทวี มีโบราณวัตถุ โบราณสถานอันล้ำค่ามากมายโดยเฉพาะ พระพุทธรูปเจ้าไม้แก่นจันทน์ ,ซุ้มประตูโขง, แผ่นศิลาจารึก,พระธาตุและ ภาพไม้แกะสลักโบราณ ตั้งอยู่ที่บ้านป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1. บานประตูแกะสลักโบราณเป็นบานประตูไม้แกะสลักโบราณที่มีความประณีต งดงาม หาดูได้ยาก 2. พระพุทธรูปพระเจ้าไม้แก่นจันทร์ประดิษฐานมณฑปปราสาท ณ วัดป่าตันหลวง เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานนับพันปี และเป็นที่เคารพ สักการะบูชา ของชาวแม่ทะและชาวลำปางถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง 3. ซุ้มประตูโขงสร้างขึ้นในสมัยเจ้าแม่จามเทวี สร้างขึ้นพร้อมกับพระวิหารหลังเก่าลักษณะคล้ายๆ กับประตูเข้าพระวิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง บนยอดสุด จะมีลักษณะคล้ายกับพระธาตุนครพนม มีความสวยงาม และละเอียดลออมาก
การเดินทาง :  วัดป่าตันหลวง ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 586 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 7 ชั่วโมง 11 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30.7 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 35 นาที ** อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5.9 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 10 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :515