วัดนาคตหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนาคตหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาคตพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.ป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดนาคตหลวง ตั้งอยู่ ณ บ้านนาคตพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๓๕๙ โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๘๐ วัดนาคตหลวงมีสิ่งสำคัญและขึ้นชื่อ คือ วิหารโบราณ ๑ หลัง โดยวิหารหลังดังกล่าวสร้างวิหารนี้สร้างเมื่อ พ.ศ ๒๔๐๑ บูรณะครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ วิหารนี้เป็นวิหารรูปทรงพื้นเมืองที่มีความสวยงาม และแสดงถึงลักษณะ พื้นเมือง ได้เป็นอย่างดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาแบบแผนทางสถาปัตยกรรมของล้านนา ซึ่งวิหารหลังนี้ได้รับ การประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม ๒๕๒๓
การเดินทาง :  ดนาคตหลวง ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 589 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 7 ชั่วโมง 16 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 33.5 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 40 นาที ** อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3.1 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 5 นาที ***

จำนวนผู้เข้าชม :533