พระธาตุสีดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุสีดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 13 ตำบลด่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุสีดา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านธาตุเจริญ หมู่ที่ 13 ซึ่งท้าวคันธนามได้มาสร้างเพื่อบรรจุอัฐิของบิดามารดาไว้ ตามตำนานเล่าขานพอสังเขป ดังนี้ บริเวณพระธาตุสีดา เป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่เมืองหนึ่ง อยู่ในเขตพื้นที่ดงคุ้มหวาย (สมัยนี้ทางราชการเรียกว่า ป่าดงแดง ) ซึ่งมีอาณาเขตตั้งแต่บ้านดงแดงเป็นวงโค้งจนถึงบ้านยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด คำว่า ?สีดา? เป็นชื่อผู้หญิง สามีชื่อ ?คันธเนศ? มีถิ่นเดิมอยู่ที่เมืองขุขันธ์ ซึ่งสองผัวเมียไม่มีบุตรและได้อพยพถิ่นฐานมาหาที่ทำกินบริเวณคุ้มดงหวาย ซึ่งมีหมู่บ้านอยู่เรียงรายเป็นจำนวนมาก วันหนึ่งนางสีดา ได้เข้าป่าเพื่อหาของกินและเกิดหิวน้ำ และได้ดื่มน้ำจากรอยเท้าช้างตั้งแต่นั้นมานางจึ่งเริ่มตั้งครรภ์และได้คลอดบุตรออกมาเป็นชาย จึงตั้งชื่อว่า ?คันธนาม? เมื่อเติบโตขึ้น คันธนามมีร่างกายใหญ่โตแข็งแรงมากสามารถลากเกวียนได้ครั้งละร้อยเล่ม และลากคันไถ ไถนาเองโดยไม่ต้องใช้ควายและยังได้เรียนวิชาอาคมจากอาจารย์สำนักต่าง ๆ ในสมัยนั้นจึงเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธทุกชนิดไม่มีใครเทียมทัน จึงมีผู้คนความเกรงกลัวและมาสมัครเรียนเป็นพรรคพวกเป็นอันมาก และช่วยกันสร้างบ้านเมืองแถบนี้จนเจริญขึ้นอย่างอย่างรวดเร็ว จึงได้ขนานนามเมืองนี้ว่า ?เมืองสีดาจำปาพันธ์? ตามชื่อเดิมของมารดา มี ?คันธนาม? เป็นเจ้าเมือง เมื่อบิดามารดาเสียชีวิต คันธนามจึงได้มาสร้างพระธาตุบรรจุอัฐิของบิดามารดาไว้ที่บริเวณนี้ ชาวบ้านจึงให้เรียกชื่อว่า ?พระธาตุสีดา? มาจนถึงปัจจุบัน ในสมัยราชการที่ 5 ทหารได้มาตั้งด่านในสงครามปราบ ? ฮ่อ ? อยู่บริเวณนี้ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า ?บ้านด่าน? มีเสาหลักด่านอยู่ที่ ?บ้านหลักด่าน? มีเสาไม้แก่นขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันนี้ผุพังไปแล้ว ชาวบ้านได้มาสร้างเสาหินขึ้นมาทดแทนและยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน
การเดินทาง :  เดินทางโดยเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 2086 ราษีไศล - สุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม :416