วัดศรีวิสาวาจา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีวิสาวาจา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศรีวิสารวาจา เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือกันมาช้านาน
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เข้าทางแมคโครนครปฐมประมาณ 6 กิโลเมตร เลี้ยวขวาทางแยกก่อนถึงร้านอาหารพิมพ์รส ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :353