วัดรัตนรังษี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดรัตนรังษี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 16 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เดิมวัดรัตนรังษีเป็นสำนักสงฆ์ และเป็นวัดที่ชาวบ้านนับถือกัน มีการจัดงานประจำปีทุกปี
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากถนนมาลัยแมน-สุพรรณบุรี เลี้ยวซ้ายจากทางแยกเข้าวัดทัพยายท้าวประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงทางแยกไฟจราจรเลี้ยวขวาประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายทางแยกคลองชลประทาน ประมาณ 0.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายสี่แยกเข้าไปประมาณ 0.5 กิโลเมตร วัดรัตนรังษีอยู่ซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :402