เกาะเหลาตรง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะเหลาตรง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.12
longitude :  99.71
รายละเอียด :  เกาะกลางน้ำเป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณที่เก็บซากถ้วยชามโบราณ
การเดินทาง :  เช่าเรือประมงชาวบ้านเดินทางไปยังเกาะ

จำนวนผู้เข้าชม :322