เกาะสะระบัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะสะระบัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.13
longitude :  99.71
รายละเอียด :  เป็นภูเขากลางทะเลเป็นเขตแดนธรรมชาติระหว่างจังหวัดตรัง กับจังหวัดสตูล เป็นแหล่งรังนกนางแอ่น มีถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่ยังรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ เป็นแหล่งทับถมของซากเปลือกหอยจำนวนมากตลอดจนเป็นที่รวมพรรณไม้จำพวกกล้วยไม้ ปลง ไม้แคระนานาชนิด
การเดินทาง :  นั้งเรือหางยาวรับจ้างในพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชม :334