แหลมหยงสตาร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหลมหยงสตาร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.12
longitude :  99.67
รายละเอียด :  มีท่าเทียบแหลมหยงสตาร์
การเดินทาง :  ยานพาหนะส่วนตัวรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :345