หินหัวช้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หินหัวช้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.12
longitude :  99.67
รายละเอียด :  ก่อนหินขนาดใหญ่เล็กเรยกตัวกันคลายๆรูปของหัวช้าง
การเดินทาง :  มอเตอร์ไซค์ หรือ ยานพาหนะส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :355