รอยพระพุทธบาท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รอยพระพุทธบาท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านปางยาว ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  รอยพระพุทธบาทบ้านปางยาว มีลักษณะเป็นรอยพระพุทธบาท 2 รอยพลิกกลับ ซึ่งมีอยู่ที่เดียวในโลก
การเดินทาง :  15 กิโลเมตรจากต้นน้ำบ้านปางยาว เดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :384