โฮมสเตย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โฮมสเตย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.8 ต.ฉมัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ทุ่งเพลโฮมสเตย์
การเดินทาง :  แยกจากเส้นทางสายจันทบุรี-สระแก้ว เข้าทางบ้านทุ่งเพล ม.8 ต.ฉมัน เข้าไปเพียง 11 กิโลเมตร (ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 38 กิโลเมตร)

จำนวนผู้เข้าชม :371