วัดม่อนพญาแช่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดม่อนพญาแช่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลพิชัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.36
longitude :  99.57
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :777