หน้าแรก > ภาคตะวันออก > จันทบุรี > เขาคิชฌกูฏ > งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.84
longitude :  102.11
รายละเอียด :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กำหนดให้มีการจัดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันวันดอกไม้บานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ภายในงานจะมีการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ และนอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา รวมไปถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากทางมหาวิทยาลัยฯ สินค้าทางการเกษตร และของที่ระลึกอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดกล้วยไม้ระดับประเทศโดยเฉพาะเหลืองจันทบูรซึ่งเป็นไม้ประจำท้องถิ่น
การเดินทาง :  ใช้ถนนสุขุมวิท เมื่อถึงยี่แยกเขาไร่ยาให้แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3249 ระยะทาง 24 กิโลเมตร จะถึงอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ตรงไปอีกประมาณ 100 เมตรจะถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :198