หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > พระเจดีย์เทียนหยก วัดภูมิพาราราม
พระเจดีย์เทียนหยก วัดภูมิพาราราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระเจดีย์เทียนหยก วัดภูมิพาราราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านห้วยพลู
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.04
longitude :  99.89
รายละเอียด :  วัดภูมิพาราราม ตั้งอยู่หมู่ 1 ใกล้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีพระเจดีย์เทียนหยกตั้งแด่นตระหง่านบนยอดเขา มีบันไดขึ้นพระเจดีย์จำนวน 508 ขั้น องค์พระเจดีย์ตอนกลางคืนเมื่อเปิดไฟจะมีสีเขียวเหมือนหยก บรรยากาศด้านบนสงบ และเป็นธรรมชาติมาก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตำบลและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ สวยงามมาก
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :2451