หน้าแรก > ภาคใต้ > ชุมพร > สวี > วัดหน้าศาลช้างเล่น
วัดหน้าศาลช้างเล่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหน้าศาลช้างเล่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :349