หน้าแรก > ภาคใต้ > ชุมพร > ปะทิว > วัดถ้ำเขาพลู
วัดถ้ำเขาพลู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้ำเขาพลู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมูที 3 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทฑรูปสมัยโบราณปางมารวิชัย มีอายุประมาณ 200 ปี ชาวปะทิว เรียกว่า "พระหลักเมือง" และยังมีรูปหล่อจำลองของพ่อจีต ปุญญสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาพลู ที่มีชือเสียงเป้นที่เคารพนับถือของชาวชุมพร และยังมีแองน้ำ ซึ่งชาวปะทิวเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจังหวัดชุมพรได้มีการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปเข้าร่วมพิธีการที่สำคัญยิ่งระดับประเทศ เช่น พิธีอภิเษกสมรส พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ พิธีพลีกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวฯ เมื่อปลายปี 2554
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ผ่านทางหลวงแผ่นดิน หมยเลข 3254 เริ่มต้นที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3201 ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลชุมโค

จำนวนผู้เข้าชม :313