พระธาตุจอมนาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุจอมนาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านถ่อน หมู่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุจอมนาง เดิมมีชื่อว่า พระธาตุจอมแจ้งดอยเรือ พระธาตุจอมแจ้งดอยเรือ หรือพระธาตุจอมนาง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น พระธาตุจอมพระ (พระธาตุจอมนาง) เป็นปูชนียสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งของชาวตำบลจอมพระ ตำบลยม ตั้งอยู่บนยอดดอย (เนินเขา) เรียกว่า เนินเขาดอยเรือ มีลำน้ำห้วยขมิ้นและลำน้ำย่างไหลผ่านอยู่ในเขตบ้านถ่อน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที ๙ ตำบลจอมพระ ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีถนนวรนคร เรียกว่า ถนนสายท่าวังผา ? ยม ? ศิลาเพชร ผ่าน พระธาตุจอมนาง เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธ์ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า มีเรือทองคำขนาดยาว ๒ นิ้ว กว้าง ๑ นิ้ว ซึ่งผอบทองคำบรรจุพระสาริกธาตุของพระอรหันต์เจ้า ของพระพุทธเจ้า และพระสาวกธาตุ พร้อมด้วยของดีมีคุณค่าที่ควรสัการบูชาอย่างสูงสุด พระธาตุจอมนาง เป็นโบราณสถานทีมีมานานประมาณ ๖๐๐ ปีกว่า ซึ่งสร้างมาร่วมสมัยสร้างพระธาตุแช่แห้งเมืองน่าน และได้ก่อสร้างพร้อมกับพระธาตุจอมพริก ตำบบลยม เป็นปูชนียวัตถุสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลจอมพระ และเป็นนามชื่อของตำบลจอมพระ
การเดินทาง :  ห่างจากตัวอำเภอเมืองน่าน ประมาณ 55 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอท่าวังผา ประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :464