ม่อนดินแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ม่อนดินแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสลี หมู่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่ บ้านสลี หมู่ที่ ๖ จะมีลักษณะเป็นลานกว้าง เหมาะสำหรับกางเต็นท์ไว้ชมทิวทัศน์ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระจะปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบลจอมพระอีกแห่งหนึ่ง
การเดินทาง :  ห่างจากตัวอำเภอเมืองน่าน ประมาณ 60 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอท่าวังผา ประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :457