หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > เวียงสา > อาคารพิพิธภัณฑ์ ทต.เวียงสา
อาคารพิพิธภัณฑ์ ทต.เวียงสา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อาคารพิพิธภัณฑ์ ทต.เวียงสา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  636 ม.4 ต.กลางเวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.57
longitude :  100.75
รายละเอียด :  อาคารพิพิธภัณฑ์ เทศบาลตำบลเวียงสา สร้างขึ้นในสมัยนายสว่าง พรมปฏิมา นายอำเภอสา เมื่อ พ.ศ. 2493 และแล้วเสร็จในสมัยนายคล้าย ชวัติเพชรสม นายอำเภอสา ในปี พ.ศ. 2500 โดยตัวอาคารจะเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ทั้งหลัง แต่เดิมอาคารหลังนี้ใช้เป็นที่ว่าการอำเภอสา โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ทำการและสุขาภิบาลกลางเวียงเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารหลังนี้ด้วย อาคารที่ว่าการอำเภอเวียงสา(หลังเดิม) นี้มีประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ามหาศาล เนื่องจาก ครั้งสมัยนายคล้าย ชวัติเพชรสม ดำรงตำแหน่งนายอำเภอสา และมีหลวงอนุมัติ ราชกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เมื่อปี พ.ศ. 2501 หลังจากที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ ราชสมบัติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 แล้ว ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรในภาคต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2501 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ จากจังหวัดแพร่ ถึงที่ว่าการอำเภอสา โปรดเกล้าให้ราษฎรได้เข้าเฝ้า ณ มุขหน้า ที่ว่าการอำเภอสา ซึ่งราษฎรชาวอำเภอสาได้เข้าเฝ้า ฯ และถวายสิ่งของด้วยความปิติยินดีอย่างยิ่ง เพราะเป็น ครั้งแรกที่เสด็จ ฯ มาจังหวัดน่าน
การเดินทาง :  อาคารที่ว่าการอำเภอเวียงสา(หลังเดิม) ตั้งอยู่บนถนน เจ้าฟ้า เลขที่ 636 หมู่ที่ 4 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชม :498