น้ำตกผาแตก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกผาแตก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านผาแตก หมู่ที่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :788