วัดสมานรัตนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสมานรัตนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.70
longitude :  101.14
รายละเอียด :  วัดสมานรัตนาราม (ใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง หมู่ที่ 11 ตำบลบางแก้ว (ตำบลไผ่เสวกเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และใกล้กับโครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกงพระพิฆเณศวรปางนอนเสวยสุขวัดสมานรัตนาราม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงโปรดพระราชทานให้ พระคูรธรรมธร ไพรัตน์ ปัญญาธโร ประธานจัดสร้างพระพิฆเนศปางนอนใหญ่ที่สุดในโลกเข้าเฝ้า เพื่อทูลถวายพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ต้นแบบ
การเดินทาง :  มาจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา เข้าทางวัดจุกเฌอ แยกขวามือ ผ่านสะพานทดน้ำ (สูงๆ) ขับตรงมาเรื่อยๆ จะมีป้ายตลอดทางค่ะ มาง่ายมาก

จำนวนผู้เข้าชม :654