ป่าชุมชนตำบลน้ำแคม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนตำบลน้ำแคม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าชุมชนตำบลน้ำแคมตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านน้ำแคม มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีอาหารป่าที่สามารถหาทานได้ตามช่วงฤดูกาลนั้น ๆ เช่น หน่อไม้พันธ์ต่าง ๆ เห็ดตามฤดูกาล ผักพื้นบ้าน สัตว์ป่าที่กินได้ เป็นต้น ป่าชุมชนเป็นต้นน้ำของชาวบ้านน้ำแคม มีไม้พันธ์ต่าง ๆ ที่หาดูยาก
การเดินทาง :  เดินทางเข้าเยี่ยมชมได้ 2 เส้นทาง ก่อนเข้าหมู่บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 ประมาณ 2 กิโลเมตร จากอำเภอท่าลี่ประมาณ 12 กิโลเมตร และอีกด้านหนึ่งของป่า คือ ฝั่งทางบ้านปากห้วย ประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :428