กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กลุ่มทอผ้าตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านน้ำแคม มีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 10 คน มีการทอผ้าต่าง ๆ เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายไทเลย และถักทอเป็นชิ้นงานมากมาย ตัวอย่าง เช่น ผ้าพันคอ ผ้าซิ่น (ผ้าถุงสตรี) ย่าม(กระเป๋าผ้าฝ้าย)เป็นต้น
การเดินทาง :  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตั้งอยู่ในหมู่บ้านน้ำแคมหมู่ที่ 3 อาคารทอผ้าอยู่ติดกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนน้ำแคมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำแคม ระยะทางจากตัวอำเภอท่าลี่ ประมาณ 14 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :403