บ้านเก่าโพธาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านเก่าโพธาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนตลาดบน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :407