หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ชลบุรี > บางละมุง > วิหารหลวงพ่อโต วัดสุทธาวาส
วิหารหลวงพ่อโต วัดสุทธาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิหารหลวงพ่อโต วัดสุทธาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดหนองปรือ หมู่ที่ 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสุทธาวาส ตั้งอยู่ที่บ้านมาบยายเลีย (เดิมชื่อ ทุ่งเตียน) มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา สร้างเมื่อ พ.ศ.2468 สถานที่ตั้งวัดเป็นลานกว้าง มีทรายขาวสะอาด ในสมัยก่อนนั้นองค์หลวงพ่อนั้น สร้างด้วยฟางเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดสุทธาวาส แต่ชื่อที่ตั้งไว้คือ พระศรีรัตนไตรญาณภพ อยู่ใต้ต้นมะม่วง ในปี พ.ศ. 2498 ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้มีเจ้าอาวาสใหม่ชื่อ พระจำนงค์ ได้มาสร้างทำให้เป็นที่เรียบร้อยสวยงาม ภายในวัดสุทธาวาส เพราะเป็นที่บูชาหลวงพ่อกันมาตลอด และมีงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อเป็นประจำทุกปี ในวันตรุษไทย คือสิ้นเดือน 4 ของไทยเรา เพราะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงจัดงานให้คนในชุมชนได้มาบูชาหลวงพ่อกันภายในวัด ผู้ที่คิดสร้างทำมาเป็น 48 ปี ชื่อพระครูวิจิตรธรรมสาร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน และเป็นเจ้าคณะอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ความสำคัญ เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าผู้คนในชุมชนมีเรื่องเดือดร้อนอะไร มักจะมา บอกให้หลวงพ่อช่วยเป็นจำนวนมาก เพราะหลวงพ่อเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนแถบ ตำบลหนองปรือ เมื่อบอกหลวงพ่อแล้วมักได้ดังความประสงค์ดังที่ตั้งใจ เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านมาบยายเลีย และในย่านชุมชนใกล้เคียงในเขตนั้น เป็นหลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ?หลวงพ่อช้าง? ตามประวัติเล่าสืบต่อกันมา เดิมชื่อ นายช้าง นามสกุล คงมั่น พื้นเพเป็นคนตำบล หนองปรือ มีอาชีพทำไร่ทำนา ซึ่งในขณะนั้น พระยาตาก (สิน) ดำรงยศเป็น พระยากำแพงเพชร ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกยกออกจากค่าย วัดพิชัย มุ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ เคลื่อนทัพมุ่งไปตีหัวเมืองจันทบุรี เพื่อรวบรวมไพร่พลกลับมากอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า ในระหว่างทางได้แวะพักทัพที่ตำบลหนองปรือ นายช้างได้ทราบข่าวว่าพระยาตากมาพักทัพ ณ. ที่ดังกล่าว จึงได้ชักชวนพรรคพวกสมัครเป็นทหารติดตามพระยาตากไปตีเมืองจันทบุรี และร่วมทัพไปกอบกู้เอกราชจนสำเร็จ หลังจากเสร็จศึกสงครามแล้ว จึงได้มาบวชเป็นพระ และเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกที่วัดหนองปรือ จนกระทั่งมรณภาพ ชาวบ้านซึ่งเคารพและศรัทธา จึงได้ร่วมกันสร้างรูปหลวงพ่อช้าง และนำไปประดิษฐานในวิหาร เพื่อให้ประชาชนเคารพสักการะจนตราบเท่าทุกวันนี้
การเดินทาง :  จากสุขุมวิท เข้าซอยหนองปรือ เยื้่องโรงเรียนเมืองพัทยา 3 เข้าซอยมาประมาณ 4 กิโลเมตร วัดอยู่ขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :610