ปางควาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปางควาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่าสักหลวง บ้านป่าถ่อน บ้านห้วยน้ำราก บ้านดงร่องเรือ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :827