หน้าแรก > ภาคใต้ > ชุมพร > หลังสวน > สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านช่องสะท้อน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านช่องสะท้อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านช่องสะท้อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.บ้านควน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านช่องสะท้อน ชาวบ้านจะรวมใจเพื่อปกป้องรักษาป่า โดยใช้ฉันทามติของชุมชน โดยห้ามผู้ใดบุกรุก ซึ่งทำให้ป่าฟื้นคืน จนกลับมามีสินในป่าอีกครั้ง ทำให้ชุมชนต้องวางแผนการจัดการแบ่งทรัพยากรในป่า เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จาก ?ของป่า? ที่มีอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
การเดินทาง :  เส้นทางถนนเอเชีย 41 แยกช่องสะท้อน 5 กิโลเมตร เลี้ยวขวา ซอยบ้านชายเขา ระยะทาง 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :432