วัดถ้ำเขาน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้ำเขาน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะแบบจีนที่สวยงามและโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๖ โดยมีหลวงปู่แห้ง(กั๊กเง้ง) เป็นพระจีนมาพำนักเป็นรูปแรก ต่อมามีพระจีนอีก ๒ รูปมาปกครองดูแล ต่อจากนั้นก็มีพระญวน คือพระอาจารย์เตี๊ยบถ่อมาพำนักปกครองดูแลเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๗ นับแต่นั้นมาก็มีพระสงฆ์ญวนอีกหลายรูปมาปกครองดูแลตามลำดับมาจนถึงพระอาจารย์กิจ ตัยเฟือง และ องค์สมุห์วิเชียร เถี่ยนอี๊ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน กรมศาสนาได้มาสำรวจสภาพวัดและได้ออกหนังสือรับรองสภาพวัดถ้ำเขาน้อยเป็นวัดฝ่ายอนัมนิกายโบราณอายุประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ สถานที่สำคัญของวัดถ้ำเขาน้อย ๑. พระศรีอริยเมตตรัย ประดิษฐานเป็นพระประธาน ๒. เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่ผู้คนที่มายังวัดแห่งนี้จะนิยมขอพรในเรื่องของโชคลาภเงินทอง ๓. พระพุทธรูป ๑๘ พระอรหันต์ ๔. เก๋งจีน ๗ ชั้น เปรียบได้กับสวรรค์ทั้ง ๗ ชั้น ๕. พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ๖. พระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระสังฆราชในนิกายจีนของวัดมังกรประธานให้ชั้นบนสุดคือชั้นที่ ๗ ของเก๋งจีนเป็นที่ประดิษฐาน ๗. ถ้ำเขาน้อย หรือถ้ำพระ มีลักษณะเป็นอุโมงค์กลม ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปหลายองค์
การเดินทาง :  -จากกรุงเทพฯใช้ถนนพระบรมราชชนนีมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม -จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี ผ่าน แยกนครชัยศรี แล้วขับตรงไป ประมาณ 23.5 กิโลเมตร -ขับขึ้นสะพาน..ไปจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 10.8 กิโลเมตร จะถึง 4 แยกไฟแดง เลี้ยวขวา ไปจังหวัดกาญจนบุรี -จากนั้น ขับตรงไปประมาณ 33.9 กิโลเมตร จะถึง 4 แยกไฟแดง ขับตรงไปกาญจนบุรีประมาณ 1.9 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปเขื่อนแม่กลอง -จากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงหอนาฬิกา เลี้ยวขวาตรงหอนาฬิกา จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 2.5 กิโลเมตร จะถึงประตูระบายน้ำ..เขื่อนแม่กลอง -จากประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลอง ให้ขับตรงไปประมาณ 400 เมตร จะถึง 3 แยกบังคับเลี้ยว -จากนั้น เลี้ยวขวาไปวัดถ้ำเขาน้อย

จำนวนผู้เข้าชม :360