วัดเขาวัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาวัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.เพชรเกษม(สายเก่า) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  032-321311
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเก่าแก่ของจังหหวัดราชบุรี
การเดินทาง :  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเมล์

จำนวนผู้เข้าชม :521