เขาจอมดอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาจอมดอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.64
longitude :  101.62
รายละเอียด :  เป็นเส้นทางธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้หลากหลายและมีแหล่งน้ำซับที่ไหลตลอดปี จุดชมวิวที่สวยงามมีมากกว่า 10 แห่ง การขุดพบซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ ทั้งยังมีทุ่งดอกบัวตองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีก้อนหินซึ่งเกิดการผุกร่อนตามธรรมชาติมีลักษณะต่างตามแต่ผู้พบเห็นจะจิตนาการ สถานที่นี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการผจญภัย ชอบการเดินป่า และรักธรรมชาติ
การเดินทาง :  จากหมู่บ้านหนองใหญ่ ถึงเขาจอมดอย ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :353