วัดท่าไคร้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าไคร้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดท่าไคร้ตั้งอยู่เลขที่ 119 บ้านท่าไคร้ หมุ่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 77 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดท่าไคร้เป็นวัดที่มีความสวยงามร่มรื่น เหมาะแก่การทำบุญเป็นอย่างยิ่ง
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :1250