วัดแม่สาหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแม่สาหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดแม่สาหลวงตั้งอยู่บ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งว้ดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 461 มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหารแบบไทยทรงล้านนา มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล โรงครัว โรงไฟ หอระฆัง และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน พระพุทธรูปทองเหลืองปางสะดุ้งมารแบบสุโขทัยพระพุทธรูปทองเหลืองปางสมาธิแบบสุโขทัย พระสาวกแบบยืนพนมไหว้ พระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยปูน ธรรมาสน์และเจดีย์ วัดแม่สาสร้างเมื่อ พ.ศ. 2375 ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดแม่สาหลวง เดิมชื่อ วัดดอยน้อย หรือวัดสมเด็จดอยน้อย ต่อมาย้ายไปตั้งที่หนองน้ำของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกว่า วัดแม่สาป่าเหมือด ภายหลังย้ายมาตั้งในที่ปัจจุบัน จีงเรียกว่า วัดแม่สาหลวง
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :1204