วัดแม่สาน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแม่สาน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสมเด็จดอยน้อย เดิมเป็นวัดร้างมาแต่โบราณ อยู่ในป่าอันศักดิ์สิทธิ์ของตำบลแม่สา อำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ มาช้านาน ตั้งอยู่บนเนินเล็กๆ จึงเรียกกันมานานว่า วัดดอยน้อย เดือนธันวาคม พ.ศ.2530 พระธุดงค์ จำนวน 830 รูป จากศูนย์ธุดงควัตรเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยได้มาพักปักกลดเห็นว่าสถานที่แห่งนี้สงบเหมาะที่จะบูรณะยกขึ้นเป็นวัด จึงได้กราบเรียนเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์ธุดงฯผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน สมเด็จพระสังฆราช ได้พิจารณาเห็นประโยชน์สุขที่เกิดกับเทพยดา มนุษย์และหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย จึงมีบัญชาให้พระมาอยู่และพัฒนาสถานที่แห่งนี้ จนวันที่ 29 มกราคม 2531 เจ้าประคุณสมเด็จฯได้เสด็จมาเปิดป้ายวัดได้ประทานชื่อวัดว่า "วัดสมเด็จดอยน้อย" สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศยกวัดร้าง ขึ้นเป็นวัดในเวลาต่อมา...
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :1240