วัดดอนชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอนชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดดอนชัยตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ที่ 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย วัดดอนชัย เดิมเป็นวัดร้างสร้างขึ้นเมื่อไม่ทราบแน่ชัด ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ ภายในหมู่บ้าน ได้เล่าสืบกันมาว่า เดิมที่วัดธรณีสงฆ์ปัจจุบัน เป็นเนินป่ากลางทุ่งนา มีวิหาร และกุฏิอยู่แต่ไม่มีพระมาจำพรรษา แต่เมื่อท่านพระครูปัญโญ ได้เดินทางธุดงค์มาพัก ณวัดร้างแห่งนี้ท่านได้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม สมควรที่จะปฏิสังขรณ์ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ท่านครูบาพร้อมด้วยคณะศรัทธาประชาชน จึงได้ร่วมกัน พัฒนาและบูรณะวิหารทีวัดร้างบนเนินแห่งป่าไม้กลางทุ่งนา เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดป่าแพ่ง แต่เมื่อท่านครูบาได้ทำการบูรณะพระวิหารและสร้างกุฏิเสร็จท่านจึงเปลี่ยนใหม่เป็น วัดดอนป่าแพ่ง เมื่อท่านพระครูบาปัญโญ ได้มรณะภาพวัดแห่งนี้จึงได้ร้างลงไปอีก ต่อมาท่านครูบามูลเดินทางธุดงค์มาปักกรดอยู่ภายในวัดคณะศรัทะาประชาชนเลื่อมใสในปฏิปทาของท่านได้นิมนต์ท่านครูบามูลเป็นเจ้าอาวาส ครูบามูลได้จำพรรษาที่วัดได้ประหนึ่ง ได้เล็งเห็นว่าคณะศรัทธาที่มาร่วมทำบุญฟังเทศก์ระหว่างพรรษาต้องเดินลัดทุ่งนามาทำบุญที่วัดเป็นระยะทางไกล ท่านจึงได้ปรึกษากับศรัทธาประชาชนย้ายวัดให้เข้าใกล้บ้าน เพื่อว่าศรัทธาประชาชนจะได้มาร่วมทำบุญได้สะดวกขึ้น ท้ายไชยยาซึ่งท่านเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้บริจาคที่ดินเป็นที่สร้างวัดท่านครูบามูล จึงได้ลงมือสร้างวัดขึ้นและย้ายวัดมา ท้าวไชยยา ท่านครูบามูลจึงเปลี่ยนชื่อวัดเดิมจากวัดดอนป่าแพ่ง มาเป็น วัดดอนชัย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :1258