วัดสว่างบรรเทิง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสว่างบรรเทิง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสว่างบรรเทิงตั้งอยู่เลขที่ 143 ถนนโชตนา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบนถ ศาลาการเปรียญ วิหาร ศาลาเอนกประสงค์ อาคารโรงเรียนปริยัติธรรม ปูชนียวัตรถุ มีพระพุทธรูปปูน และพระพุทธรูปทองเหลือง วัดสว่างบรรเทิงสร้างเมื่อ พ.ศ. 2385 เดิมชื่อวัดแม่สาน้อย ประชาชนได้พร้อมใจกันนิมนต์ครูบาคำปัน ปญญาสาโร เป็นประธานสร้างวัด ต่อมาพระครูอุดม วุฑฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอในสมัยนั้ยได้เปลี่ยนชื่อใหม่ โดยเอาฉายาเจ้าอาวาสคือปัญญาแปลว่า สว่าง มาสมาสกับนามของกำนันคือบรรเทิง จึงมีชื่อว่า สว่างบรรเทิงจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :1194