หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > แม่ริม > ศูนย์การเรียนรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ศูนย์การเรียนรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งเรียนรู้อาชีพและท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาะิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :1234