ภูพันหยอด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูพันหยอด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7 บ.เก่าเดื่อ ต.ทุ่งคลอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :285