น้ำตกแม่ม้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกแม่ม้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :506