วัดศรีวิชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีวิชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.21
longitude :  98.37
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านเมืองแปง เป็นวัดเก่าคู่บ้านเมืองแปง
การเดินทาง :  เดินทางจาก ถนนสาย 1095 เชียงใหม่ - ปาย เลี้ยวตามป้ายบ้านเมืองแปงมาประมาณ 28 กิโลเมตร จะพบทางเข้าวัดศรีวิชัย

จำนวนผู้เข้าชม :350