หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > แม่ทา > พระธาตุ วัดทากู่แก้ว
พระธาตุ วัดทากู่แก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุ วัดทากู่แก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านทากู่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้าน บ้านทากู่อยู่เขตเหนือสุดของอำเภอแม่ทามีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางจาก อำเภอแม่ทาถึงบ้านทากู่ประมาณ 18 กิโลเมตร บ้านทากู่มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 269 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากร 865 คน มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2,000 ไร่ สภาพโดยทั่วไปของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มน้ำแม่ทาหมู่บ้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและทุ่งนา และมีแหล่งน้ำธรรมชาติคือ น้ำแม่ทา , ห้วยแม่โฮ่งห่าง
การเดินทาง :  ทิศเหนือติดกับ บ้านทาดอนชัย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ทิศใต้ติดกับ บ้านทาป่าตึงเหนือ หมู่ 14 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน ทิศตะวันออกติดกับ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ทิศตะวันตกติดกับ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

จำนวนผู้เข้าชม :117