หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > บ้านโฮ่ง > อุโบสถครูบาศรีวิชัย
อุโบสถครูบาศรีวิชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุโบสถครูบาศรีวิชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053980029
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บริเวณที่ตั้งของอุโบสถอุปสัมปทาสถานครูบาศรีวิชัย วัดบ้านโฮ่งหลวง และ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดบ้านโฮ่งหลวงเดิม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประวัติมายาวนาน และมีความสำคัญต่ออำเภอบ้านโฮ่ง ผู้ที่มาเยือนอำเภอบ้านโฮ่งต้องเดินทางมาสักการะ ปัจจุบัน วัดบ้านโฮ่งหลวง ได้ย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ เนื่องจากเดิมบริเวณนี้ประสบภัยน้ำท่วม จึงได้ย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ คงเหลือแต่ อุโบสถอุปสัมปทาสถานครูบาศรีวิชัย วัดบ้านโฮ่งหลวง และ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้เคารพศรัทธาได้มาสักการะบูชาเมื่อมาเยือนอำเภอบ้านโฮ่ง
การเดินทาง :  อุโบสถอุปสัมปทาสถานครูบาศรีวิชัย วัดบ้านโฮ่งหลวง และ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 2 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง 106 สายลำพูน-ลี้ มุ่งหน้าไปทางอำเภอลี้ ข้ามสะพานแม่น้ำลี้ อุโบสถอุปสัมปทาสถานครูบาศรีวิชัย วัดบ้านโฮ่งหลวง และ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ (ติดกับถนนสายหลัก)

จำนวนผู้เข้าชม :474