ป่าชายเลนโคกขาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชายเลนโคกขาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าชายเลนโคกขาม สถานที่ปลูกป่า และสถานที่ปักเขื่อนไม้ไผ่ชะลอคลื่นซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ได้เริ่มต้นขึ้นและประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ การสะสมตัวตะกอนเลนที่เพิ่มขึ้น สัตว์น้ำที่เริ่มกลับมา ช่วยให้ชุมชนโคกขามมีความหวังและเป็นกำลังใจในการป้องกันพื้นที่ชายฝั่งของตัวเองอย่างเข้มแข็งต่อไป
การเดินทาง :  จากตัวเมืองสมุทรสาคร มาตามถนนสายสหกรณ์ ข้ามสะพานข้ามคลองตรงวัดสหกรณ์ เลยวัดมาแล้วเลี้ยวขวาตรงสี่แยกขึ้นสะพาน ลงสะพานเลี้ยวซ้าย แล้วเลี้ยวขวาอีกที วิ่งตามถนนเลียบโรงเรียนพันท้ายฯ ไปประมาณ 3 กม. จะถึงสถานที่ปลูกป่าชายเลน

จำนวนผู้เข้าชม :664